Submitted by Coufal on Sat, 2008-10-04 09:52

Vítej na www.cpnhelp.org Tato česká verze je překlad originálu v angličtině na www.cpnhelp.org/?q=node/9 V případě nejasností platí text v originále. This Czech version is a translation of original in English on www.cpnhelp.org/?q=node/9 In case of an unclearness or an ambiguity is valid the text of the original. Postoupeno Jim K ve středu, 24.8.2005 05:14. Odkaz na tureckou verzi Bu sayfa'nın Turkcesı Cpnhelp.org je internetová stránka věnující se pochopení a způsobu léčby nákazy Chlamydia pneumoniae, infekční bakterie mající na svědomí mnoho lidských onemocnění. Cpnhelp.org je nekomerční webová stránka provozovaná a podporovaná dobrovolníky, nezávislá na peněžní či jiné podpoře z jiných zdrojů. www.cpnhelp.org byla založena vzdělanými a obeznámenými nemocnými, kteří sami podstupují kombinovanou sestavu antibiotické léčby nemocí, v jejichž etiologii bývá Chlamydia pneumoniae zapletena i jako např.: roztroušená skleróza, chronická únava, nemoci srdce, intersticiální cystitida - zánět močového měchýře, prostatitida zánět předstojné žlázy, Crohnova nemoc i, (enteritis regionalis) – zánětlivé střevní onemocnění i, Alzheimerova choroba, Astma, Artritida - záněty kloubů, fibromyalgie, vleklé neustupující záněty vedlejších nosních dutin (sinusitida), tzv. macularní degenerace a další. Důležitá zřeknutí se a podmínky užití – jestliže použijete informací na www.cpnhelp.org, činíte tak za podmínek našich Disclaimer, Terms of Use and Privacy Policy (please read before using the site) - zřeknutí se práv, podmínek užití a ochrany dat (čtěte laskavě předem). pozn. zatím pouze v angličtině Proč tato stránka vznikla? Chlamydia pneumoniae (Cpn) bývá zapletena do tak široké palety různých onemocnění, že zprávy o léčbě a poznatky o této bakterii jsou rozptýleny po celém webu a to ještě s tendencí vázat je pouze na jedno z těchto onemocnění. Doufáme, že se staneme soustředěným zdrojem informací, umožňující sdělování výsledků zkoumání a porovnání odezev na léčbu napříč všem potížím Cpn zapřičiněnými. Práce Strattona et al. z Vanderbiltské university, rozšířené britským lékařem Davidem Wheldonem i, formulovaly kombinované antibiotické postupy i (CAP’s) k léčení všech životních fází Cpn a k úplnému vymýcení (eradikaci persistující infekce) této úporné a přetrvávající nákazy. Chlamydia pnemoniae - elementární tělíska (EB's i) nesená na červených krvinkách. Proč Chlamydia pneumoniae (Cpn) působí nesnáze?

  • I když nákaza chlamydiemi může začít jako respirační infekce (nákaza dýchacích cest), může být Cpn dále roznesena do dalších částí těla a napadnout mnoho dalších tkání včetně nervové, mozku, svalů, výstelky krevních cév a dokonce vašich obranných buněk (imunitních i makrofágů)
  • Běžná jednoduchá antibiotická dvoutýdenní terapie zabíjí pouze jednu ze tří životních fází Cpn, zanechávajíc přežívající formy Cpn baktérie v ostatních stádiích k obnově infekce
  • Cpn obsahuje při nejmenším dva endotoxiny i (jedovaté látky), které mají za následek poškozování tkání a zánět i, vleklé nabuzení obranné soustavy a hromadění jedovatého břímě v těle
  • Cpn napadne zevnitř vaše buňky a cizopasnicky je okrádá o jejich energii za účelem množení zdvojením – replikací
  • Jedinou cestou k vyléčení je užívání kombinace antibiotik k zabití všech životních fází tak, aby nezůstalo nic k reinfekci

Doporučení pro toho, kdo se teprve začíná seznamovat s problematikou spojenou s Chlamydia pneumoniae Doporučujeme číst příspěvky a poznámky až po získání základních vědomostí o Cpn a průběhu léčby. Volná tribuna (Forums) je často rozpravou o pramenech, které by nemusely dávat přílišný smysl bez znalosti souvislostí či pozadí (kontextu) a osobní příspěvky jednotlivých členů (osobní deníky - blogs) mohou být projevem pisatele nacházejícího se uprostřed pro něho náročné chvíle, nikoliv typicky očekávané v průběhu léčby. Vhodná místa kde začít Patient Stories: skvělý způsob k pochopení jak pacienti s rozdílně rozpoznanými chorobami (diagnózami) reagují na kombinovanou antibiotickou léčbu (CAP - Combined Antibiotic Protocol) infekce Chlamydia pneumoniae. Cpn Simple- nejzákladnější popis Chlamydia pneumoniae (Cpn) a antibiotické prostředky určené pro rozdílné fáze (stavy) životního cyklu Cpn. The Basics- otázky a odpovědi kolem Cpn a její léčby. Obdoba tzv. „nejčastějších dotazů“. The Cpn Treatment Handbook - prameny a informace seřazené do seznamu tak, aby byly všechny informace ohledně léčby založené na kombinovaném antibiotickém postupu (CAP - Combined Antibiotic Protocol) shromážděny na jednom místě. Podívejte se na stránku s obsahem Cpn Handbook Table of Contents pro získání přehledu. Dá to ale chvilku práci, než se jeden vyzná. Jestliže přejdete na www.cpnhelp.org/?q=cpnbook a poklepete na " alternate print-friendly version " dostanete se na tiskový formát se asi 50 stránkami (lze upravit v náhledu tisku měřítkem). Můžete uložit či vytisknout a ve volném čase v klidu vstřebávat nebo věnovat spřízněnému lékaři. Jedině co se nepovede zkopírovat správně je obsah. Lze obejít tak, že se přejde na odkaz umístěný vlevo pro Cpn Handbook Table of Contents (na stránce The Chlamydia Pneumoniae Handbook) a poklepat na "printer friendly version" (nikoliv „alternate print-friendly version“). „Obsah“ pak zkopírovat a vložit do zkopírovaného souboru místo původního nezdařeného. Trpíte-li roztroušenou (rozsetou) sklerózou i přeskočte výše uvedené a nejdříve pročtěte David Wheldon's wonderful website o léčbě MS i (roztroušené sklerózy) empirickým postupem na základě zkušeností s léčbou Chlamydia pneumoniae. Tato stránka je konkrétně zaměřena na ukázku léčby Chlamydia pneumoniae v případě MS i (roztroušené sklerózy). Je velmi výstižně a detailně připravena. Učiňte tak a popřemýšlejte, hodí se vám to, i když hledáte způsob, jak léčit Chlamydia pneumoniae v případě jiného onemocnění než je MS (roztroušená skleróza). Diskuze (Forums) a osobní deníky (blogs) představují myšlenku skvělého společenství jako zázemí a podpory, stejně jako rozumnou rozpravu dostupnou uživatelům. Jestliže vás zajímají odborné články - research articles, pak tento odkaz vede k odporučením na vědecké práce o Cpn (Chlamydophila pneumoniae) nebo souvisejících tématech. Registrace (zapsání se) na www.cpnhelp.org: Není nutné se zaregistrovávat na této webové stránce, ale pak nebudete mít přístup ke všem komentářům a nebudete moci posílat žádné poznámky, dotazy nebo se účastnit diskuze. To lze jen v případě zapsaných uživatelů. Zapište se! Je to jednoduché a umožní vám to být plnoprávným členem naší obce. Posílejte a komentujte, nestyďte se! Vaše poznámky, přispívání do diskuze, odezvy, osobní stránky jsou to, co z tohoto činí skutečnou obec pomáhající a sloužící každému. Po zapsání přejděte na „my account“ (můj účet) a vyberte si vzhled vaší domovské stránky. Mnoho lidí si následně nastavuje jako domovskou stránku svého prohlížeče „recent posts“ stránku. Poskytuje po přihlášení přehled o nových příspěvcích, takže nemusíte bloudit bezcílně mezi komentáři a tématy. Pomozte nám dostat se na špičku Googlu: 1. přejděte na wikipedia, najděte příslušný článek a umístěte odkaz odsud na tuto stránku. 2. získejte další webové stránky k umístění odkazu užitím tohoto code: Potom při vypsání do vyhledávače googlu „Chlamydia Pneumoniae Treatment“ budeme č. 1 místo všech těch nesmyslů, které tam teď jsou. Poznámky pro členy „Blog Entry“ používejta laskavě jen pro navazující popisování, jako např. záznamy (vlastní zkušenosti) o léčbě, úvodní poznámky, vypovídaní se atd. Máte-li dotaz či jednorázovou poznámku, použijte „Forum post“. Napomůže to udržet diskuzi a otázky pohromadě a další zapojit do rozhovoru. A též zachová „Blogs“ (osobní stránky nebo snad lépe deníky) pro navazující způsob vstupů.  

Comments

Pro česky mluvící či rozumící viz také www.chlamydie.info For Czech speaking people or Czech apprehending people see also link above

On CAPs:12/01/2005 till March 2013; 20 years CFS,IBS, fibromyalgia; about 10 years chronic sinusitis, laryngotracheitis, from 2002 hoarseness; from 2003 - v.s. lumbosacral meningoradiculitis, hypertension...